Aanmelden

Op woensdag 31 januari 2018 kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. We verstrekken informatie over de gang van zaken op school, u krijgt een rondleiding door de school, kunt u kennismaken met men-sen uit het bestuur en de OR en er is gelegenheid om een kijkje in de klassen te nemen.
Uiteraard bent u het hele jaar door ook van harte welkom om de nodige informatie in te winnen!
De directeur maakt graag wat tijd voor u vrij. Als u uw kind aanmeldt op onze school, verwachten we van u dat u:

  • bewust kiest voor christelijk onderwijs,

  • instemt met de grondslag,

  • achter de opvoedkundige visie staat,

  • instemt met het onderwijskundig beleid.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl