Centrum voor jeugd en gezin Ermelo

Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroei-en, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden.
De verpleegkundigen en de jeugdarts van de GGD,
maar ook de schoolmaatschappelijk werkster zijn en aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7.
Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/taal. Dan kunt u contact opnemen met de GGD.


GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk
Tel.: 088 4433000
Oosteinde 17, Harderwijk
ggd@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werkster heeft 1 keer per 6 weken contact met school. Zij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook geeft het schoolmaatschappelijk werk begeleiding aan ouders en kinderen. Deze ondersteuning kan zowel op school thuis als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar het smw voor wordt ingeschakeld zijn; gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning.
Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies, kortdurende begeleiding en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig.
De begeleiding vanuit het schoolmaatschappelijk werk is gratis.
Naam en contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werkster:
Petra Smit; p.smit@mdveluwe.nl

CJG - Zorg Advies Team 12-

Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen van ouders of leerkrachten, waarbij meer kennis vereist is, dan direct aanwezig binnen de school. De in-tern begeleider kan een beroep doen op professionals die actief zijn in Centrum voor Jeugd en Gezin in Ermelo.

De verwijsindex

Onze school maakt gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs en medewerkers van de GGD) een signaal kunnen afgeven wanneer zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind tussen 0 en 23 jaar.
Het systeem koppelt de betrokkenen aan elkaar door uitwisseling van telefoon-nummer en email-adres. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

In het Centrum voor Jeugd en Gezin is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren, verzorgers grootouders en mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen werken.
Het CJG is gevestigd: Dokter van Dalelaan 12 te Ermelo, tel nr. 0341 799909.

Website www.cjgermelo.nl

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl