De Goede Herderschool staat voor christelijk onderwijs. Als uitgangspunt voor ons handelen ten aanzien van elkaar en van de kinderen hebben wij de Bijbel. De Bijbel zien we als het Woord van God. Hierin worden we opgeroepen om te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan! Naast de Bijbelse inhoud proberen we de kinderen mee te geven hoe ze deze theorie in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken.....!

 

We starten en eindigen de dag met een gebed, om uit te drukken dat we van God afhankelijk zijn. Vanaf dit schooljaar stellen we wekelijks een psalm, lied of Bijbeltekst in de groep centraal. Hier koppelen we geen overhoring en beoordeling meer aan. In de Babbelaar zullen we wekelijks aangeven welk lied of welke tekst behandeld zal worden. Naast het zingen vertellen we drie keer in de week een Bijbelverhaal. We werken met Bijbelmethode, Levend Water. We gaan er van uit dat de ouders die hun kind(eren) hier op school doen de Bijbelse opvoeding belangrijk vinden. Veel ouders zijn lid van een kerk, dat is heel fijn. Uiteraard zijn kinderen van ouders die geen lid zijn van een kerk ook van harte welkom. We vinden het dan wel erg belangrijk dat u zich kunt vinden in de belangrijke uitgangspunten die wij als christelijke school hebben. Het schoolbestuur heeft in samenwerking met directie en MR een identiteitsdocument opgesteld. Dit document ligt op school ter inzage.

Zendingsproject

Het zendingsproject voor dit jaar is nog niet bekend. 

Gebedsgroep

Aan de Goede Herderschool is een gebedsgroepje verbonden. Deze groep bestaat uit ouders met verschillende achtergronden. Zij vinden het christelijk onderwijs zo belangrijk dat ze alle mensen die betrokken zijn bij het onderwijs willen bemoedigen en ondersteunen in het gebed. Een keer in de drie weken komt de gebedsgroep bij elkaar om te zingen, bijbel te lezen en te bidden. Dit schooljaar willen we kijken op welke wijze we de kinderen ook wat meer kunnen betrekken bij deze gebedsactiviteit. Heeft u onderwerpen voor deze groep dan kunt u deze doorgeven aan de directeur van de school. De data waarop deze groep bijeenkomt staan achter de jaarkalender vermeld. Contactpersoon is Mw. Annelies Staal, h.j.staal@hetnet.nl

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl