De Goede Herderschool staat voor christelijk onderwijs. Als uitgangspunt voor ons handelen ten aanzien van elkaar en van de kinderen hebben wij de Bijbel. De Bijbel zien we als het Woord van God. Hierin worden we opgeroepen om te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan! Naast de Bijbelse inhoud proberen we de kinderen mee te geven hoe ze deze theorie in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken.....!

 

We starten en eindigen de dag met een gebed, om uit te drukken dat we van God afhankelijk zijn.

  • In de groepen 1, 2 en 3 worden Bijbelse liederen gezongen.

  • Vanaf groep 4 leren we de kinderen een psalm/lied of Bijbeltekst aan. De inhoud van deze psalmen/liederen of Bijbelteksten proberen we zo te behandelen dat de kinderen er in het dagelijks leven ook nog wat aan hebben.

Daarnaast worden er ook gezangen en andere geestelijke liederen gezongen. Naast het zingen vertellen we drie keer in de week een Bijbelverhaal. Aan het eind van de week krijgen de kinderen een verwerkingsblad over de verhalen van de week.
We hanteren de Bijbelmethode, Levend Water.

We gaan er van uit dat de ouders die hun kind(eren) hier op school doen de Bijbelse opvoeding belangrijk vinden. De meeste ouders zijn lid van een kerk die is aangesloten bij de Protestante Kerken in Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt of de Evangelische gemeente.  Uiteraard zijn kinderen waarvan de ouders lid zijn van een andere kerkgenootschap ook van harte welkom!
Bent u geen lid van een bepaald kerkgenootschap, ook dan kunt u contact opnemen met de directeur. Het schoolbestuur heeft in samenwerking met directie en MR een identiteitsdocument opgesteld. Dit document ligt op school ter inzage. 

Zendingsproject

Dit schooljaar willen we op de maandagochtend geld inzamelen voor Stichting Pan de Vida. De kinderen hebben hier een boeiende voorlichting over gehad. 

Gebedsgroep

Aan de Goede Herderschool is een gebedsgroep verbonden. Deze groep bestaat uit ouders met verschillende achtergronden. Zij vinden het christelijk onderwijs zo belangrijk dat ze alle mensen die betrokken zijn bij het onderwijs willen bemoedigen en ondersteunen in het gebed.
Een keer in de drie weken komt de gebedsgroep bij elkaar om te zingen, bijbel te lezen en te bidden. Dit schooljaar willen we kijken op welke wijze we de kinderen ook wat meer kunnen betrekken bij deze gebedsactiviteit.
Heeft u onderwerpen voor deze groep dan kunt u deze doorgeven aan de directeur van de school.
De data waarop deze groep bijeenkomt staan in de jaarkalender vermeld. Contactpersoon is Mw. Ingeborg Vliek (06-16342618).

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl