Financiën

Ouderbijdrage

De (vrijwillige) ouderbijdrage op onze school blijft op financieel gebied beperkt tot een bijdrage voor het schoolreisje (rond de €25,- per kind). Op onze school is de luxe situatie dat we extraatjes voor de kinderen uit de Oud Papier pot kunnen betalen. Zodoende hoeven de ouders geen schoolgeld te betalen.

Schoolkamp

Ieder jaar gaat groep 8 ter afsluiting van hun basisschoolperiode 3 dagen op schoolkamp. De kosten voor dit kamp bedragen € 85,-. Wilt u zorgen dat dit april 2020 op rekeningnummer NL84 RABO 03542.78.142 staat, o.v.v. de naam van uw kind.

 

Sponsoring

Op school werken we met het convenant sponsoring dat door het ministerie is opgesteld.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl