Groep 3 t/m 8

In deze groepen werken we met het leerstofjaarklassensysteem. We spreken bij deze groepen dan ook van jaargroepen. Binnen de groepen maken we wel zo veel mogelijk gebruik van differentiatie. Dit doen we op basis van de leerling, tempo en leerstof. In de groepen 3 t/m 8 werken we methodisch. Voor de lesmethodes hebben we een vervangingsschema. We gaan zorgvuldig te werk bij het aanschaffen van een nieuwe methode. De methode moet namelijk aansluiten bij de methodes die we al hanteren en passen bij de onderwijsvisie die we hebben.

Minimumdoelen Basisonderwijs

Wanneer het kind na 8 jaar de Goede Herderschool verlaat, dan willen we het volgende bereikt hebben:

 • Het kind heeft zich de instrumentele vaardigheden die beschreven staan in de kerndoelen voor het basisonderwijs eigen gemaakt;

 • Het kind is in staat zich op niveau zowel mondeling, als schriftelijk te kunnen uitdrukken;

 • Het kind is in staat om op niveau te lezen;

 • Het kind beheerst de grondbeginselen van het rekenen, waaronder het automatiseren van de tafels en kan omgaan met hoeveelheden, maten en getallen;

 • Het kind heeft zich de noodzakelijke algemene kennis, verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs, eigen gemaakt;

 • Het kind kan zich op een creatieve manier uitdrukken en op een eigen manier omgaan met creatieve uitingen van anderen;

 • Het kind heeft zich ontwikkeld tot een sociaal mens, om volwaardig deel te nemen aan het menselijk verkeer;

 • Het kind kan omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Om deze doelen op haalbaarheid te onderzoeken en vervolgens te borgen maken we gebruik van:

 • Het gehele stelsel van toetsen, testen en observaties dat is ingebed in ons leerlingvolgsysteem;

 • De resultaten van de CITO-eindtoets voor het basisonderwijs;

 • De ervaringen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs met onze oudleerlingen hebben.

 

Afscheid Groep 8

In de laatste schoolweek richten we de schijnwerpers op groep 8. Zij hebben dan een afscheidsmusical voor de kinderen van school, de mensen uit de buurt en de ouders. Op de afscheidsdag mogen alle kinderen op school blijven eten tijdens de ‘laatste maaltijd’. De ouders van de schoolverlaters verzorgen deze maaltijd. De data voor dit afscheid vindt u achterin de kalender.

 

Huiswerk

Als school zien we huiswerk maken niet als een doel op zich maar wel als middel om de leerlingen te ‘leren leren’. Binnen de school hebben we hier een doorgaande lijn voor opgesteld. In deze lijn is een duidelijke opbouw te zien. Op school zullen we de kinderen tips geven hoe ze dit huiswerk het best kunnen organiseren. Uiteraard is het raadzaam om als ouders zelf ook de vinger aan de pols te houden.
Aan het begin van het jaar zal tijdens de informatieavond dit onderwerp besproken worden

 

Tutor lezen

Als de kinderen van groep 3 alle letters kennen en de kinderen van groep 8 bijna “uitgeleerd” zijn, gaan ze samen tutorlezen. Dit is een oefenmethode gericht op de verbetering van het technisch lezen.

Naast uitbreiding van de oefentijd, individuele ondersteuning, vinden wij vooral de volgende sociale aspecten erg belangrijk: samenwerken en samen leren, zorg hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en complimenten geven. Uiteraard is het doel ook de leessnelheid te bevorderen. Voor de leerlingen van groep 8 komt daar nog bij dat ze verantwoordelijkheid leren dragen. Na een oefenperiode van 6 tot 8 weken volgt een feestelijke afsluiting.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl