IB en RT

Interne Begeleiding en Remedial Teaching

De belangrijkste taak van de internbegeleider (IB-er) is het coördineren van alle zaken rondom de leerlingenzorg. Het uiteindelijke doel van deze zorg is het streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn bij elk kind, zodat het zich in al zijn facetten kan ontplooien.

Belangrijke zaken waar de IB-er zich mee bezig houdt zijn: de coördinatie van het afnemen van de toetsen, voeren van oudergesprekken, het onderhouden van externe contacten, bewaken van dossiervorming, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het begeleiden van de groepsleerkrachten bij het maken van handelingsplannen. Het onderwijs vindt plaats binnen de groep. Soms heeft een kind speciale hulp nodig, deze hulp wordt gegeven door de RT-er. In onze situatie is Gea Lokhorst verantwoordelijk voor het IB-werk. Ook zal Gea de RT voor haar rekening nemen. Naast Gea hebben we de collega's Erica en Geanne (eerste deel van het schooljaar) die ook RT-werkzaamheden uitvoeren. De plusgroep is dit jaar in handen van collega Ada, zij geeft les aan deze groep op de donderdag, voor de onderbouw doet Margreet dat op de dinsdag.
Heeft u vragen op dit vlak, stap dan gerust binnen of maak een afspraak.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl