IB en RT

Interne Begeleiding en Remedial Teaching

De belangrijkste taak van de internbegeleider (IB-er) is het coördineren van alle zaken rondom de leerlingenzorg. Het uiteindelijke doel van deze zorg is het streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn bij elk kind, zodat het zich in al zijn facetten kan ontplooien.

Belangrijke zaken waar de IB-er zich mee bezig houdt zijn: de coördinatie van het afnemen van de toetsen, voeren van oudergesprekken, het onderhouden van externe contacten, bewaken van dossiervorming, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het begeleiden van de groepsleerkrachten bij het maken van handelingsplannen. Het onderwijs vindt plaats binnen de groep. Soms heeft een kind speciale hulp nodig, deze hulp wordt gegeven door de RT-er. Gea Lokhorst is de intern begeleider, samen met o.a. collega Erica Strubbe, Eline Karssen en Marije Diepenveen verdelen zij, samen met de onderwijsassistenten, de RT-taken.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl