ICT

Als school beschikken we over een zeer modern computernetwerk: de klas.nu van Heutink. In totaal hebben we ongeveer 50 computers in gebruik. Wij zien de computer als praktisch hulpmiddel en is voor ons geen doel op zich.

Alle groepen hebben computers in of nabij het lokaal. Verder hebben wij de luxe om over een compleet computerlokaal te beschikken. Via een rooster zijn de verschillende groepen daarbij ingedeeld. Bij het gebruik van de computer proberen we de kinderen extra te ondersteunen naast het gewone aanbod tijdens de reguliere lessen. Ook is het zo dat uitgeverijen steeds meer gebruik maken van digitale oefenstof die aansluit bij de door ons gebruik-te methodes. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen iedere dag wel even werken op de computer.


We willen het accent leggen op het trainen van de (basis)vaardigheden en het verwerven van (basis)kennis. Voor ICT hebben we ook een expert in huis, Gert Schipper. Hij ondersteunt de collega's op het digitale vlak. Afgelopen schooljaar heeft hij het beleidsplan voor het ICT-onderwijs van onze school geschreven. Nu de randvoorwaarden uitstekend zijn hebben we ook een methode aan-geschaft om de doorgaande lijn op ICT-gebied goed te laten verlopen.

In de kleutergroepen leren de kinderen de basisvaardigheden van de computer (ze zijn in elk geval aan het eind van groep 2 muisvaardig).

Vanaf groep 3 werken de kinderen met de methode Basisbits. Deze methode gebruiken we t/m groep 8.

De kinderen beginnen met de basale computerzaken en dit zal uitlopen op het gebruik van PowerPoint en Excel, om maar een paar voorbeelden te noemen. Naast de voordelen die het internet heeft, kleven er ook nadelen aan het werken op dit World Wide Web. Om de kinderen op een juiste manier met internet om te leren gaan, willen we dit schooljaar gaan werken met een zogenaamd internetprotocol. Dit zal dan door de kinderen persoonlijk worden ondertekend. Op deze manier sluit je de kinderen niet af van internet, maar maak je ze bewust van hun gedrag op computergebied.

De groepen 3 t/m 8 beschikken over digitale schoolborden. De beamers van deze borden zijn in november 2016 allemaal vernieuwd.
De kleutergroepen beschikken sinds 3 jaar over multi-touchscreens. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de school in 2019 aangesloten zal worden op het glasvezelnetwerk. Dit biedt voor de school mogelijkheden om zich verder te verdiepen in het gebruik van bijv. tablets of notebooks. 
Tijdens de studiedag in oktober zullen we met de bovenbouw hier verder over spreken. 

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl