ICT

Als school beschikken we over een modern computernetwerk gefaciliteerd door ServeIT uit Harderwijk. In totaal hebben we 60 chromebooks in gebruik. Tevens beschikken alle groepen over touchscreens ter ondersteuning van de lessen. Wij zien de computer als praktisch hulpmiddel en is voor ons geen doel op zich.

 

De groepen 3 t/m 8 hebben ieder vier chromebooks in het lokaal. Daarnaast beschikken we over twee verrijdbare kasten met chromebooks die in alle groepen ingezet kunnen worden. Via een rooster zijn de verschillende groepen daarvoor ingedeeld.

Bij het gebruik van de computer proberen we de kinderen extra te ondersteunen naast het gewone aanbod tijdens de reguliere lessen. Ook is het zo dat uitgeverijen steeds meer gebruik maken van digitale oefenstof die aansluit bij de door ons gebruikte methodes. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen iedere dag wel even werken op de computer. We willen het accent leggen op het trainen van de (basis)vaardigheden en het verwerven van (basis) kennis.

 

Voor ICT hebben we ook een expert in huis, Gert Schipper. Hij wordt hierin bijgestaan door Aalt Dooijeweerd. Zij ondersteunen de collega’s op het digitale vlak. Gert heeft het beleidsplan voor het ICT-onderwijs van onze school geschreven. Vanaf groep 3 werken de kinderen met methode gebonden software. In groep 8 gaan de kinderen zich verder verdiepen in het praktisch gebruik van Schoolgids 2020/21  11 internet, mail e.d. Naast de voordelen die het internet heeft, kleven er ook nadelen aan het werken op dit World Wide Web. Om de kinderen op een juiste manier met internet om te leren gaan, werken we met een zogenaamd internetprotocol. Dit wordt door de kinderen persoonlijk ondertekend. Op deze manier sluit je de kinderen niet af van internet, maar maak je ze bewust van hun gedrag op computergebied.

 

Omdat we inmiddels zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk, kunnen we de mogelijkheden van het internet optimaal benutten. Maar vooralsnog blijft het ICT-onderwijs ook de komende tijd ondersteunend en is het geen doel op zichzelf.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl