Kleuterbouw

Kleuters leren spelenderwijs de wereld ontdekken. Het onderwijs sluit hierbij aan. In de kleuterbouw werken we met de methode Kleuterplein. Met Kleuterplein werken we systematisch aan de brede ontwikkeling van de kleuters. De eigenheid van het kleuteronderwijs blijft daarbij gegarandeerd. De vele materialen stimuleren de leerling om vanuit de eigen ervaringen nieuwe ontdekkingen te doen. Kleuterplein is opgebouwd rond de vier jaargetijden en wordt verder uitgewerkt in verschillende thema’s. Rond een thema werken de kleutergroepen zo’n zes weken. De kleuters zingen, tekenen, gymen, bouwen, knippen en plakken.

Op diverse manieren wordt het thema van die periode door de kinderen verder uitgediept. In de methode komen de vakgebieden taal, rekenen en sociaalemotionele ontwikkeling aan bod. De kleuterbouw start en eindigt haar activiteiten vanuit de kring. Als de werkles is begonnen, werken de kinderen aan een aantal verplichte opdrachten of kiezen ze voor het werken met (ontwikkelings) materiaal. Tijdens deze lessen differentiëren we zoveel mogelijk naar leeftijd, tempo en leerling. Naast bovenstaande ontwikkeling proberen we in de kleuterbouw het ‘samenwerken’ te stimuleren. Naast het buitenspelen, hetgeen zowel ’s morgens als ’s middags gebeurd spelen de kinderen ook samen in de verschillende hoeken in de groep of op de gang. We werken met het observatiesysteem BOSOS. 

Hiermee kunnen de we ontwikkeling van de leerlingen nog nauwgezetter volgen. Deze methode voldoet aan alle kerndoelen en eisen die gesteld worden voor het volgen en monitoren van de leerlingen.

 

We werken dit jaar met 3 kleutergroepen. Een groep 2, een combinatiegroep 1/2 en een instroomgroep van 4-jarige kinderen.

Over naar groep 3

Sinds enige tijd hebben we de mogelijkheid om kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari vijf jaar worden versneld te laten doorstromen. D.m.v. het ‘beslissingsschema onderwijsbehoeften’ wordt van deze kleuters bepaald of ze inderdaad toe zijn aan de overstap naar groep 3. We maken bij deze beslissing o.a. gebruik van de eigen observaties van de leerkracht. Ook komend jaar zullen we op verschillende tijdstippen de samenwerking tussen groep 2/3 verder invullen. Verdere details volgen via de nieuwbrief voor de onderbouw.

Dagindeling

De kleuterbouw start en eindigt haar activiteiten vanuit de kring. Als de werkles is begonnen, werken de kinderen aan een aantal verplichte opdrachten of kiezen ze voor het werken met (ontwikkelings)materiaal. Tijdens deze lessen differentiëren we zoveel mogelijk naar leeftijd, tempo en leerling.
Naast bovenstaande ontwikkeling proberen we in de kleuterbouw het 'samenwerken' te stimuleren.

Naast het buitenspelen, hetgeen zowel 's morgens als 's middags gebeurd spelen de kinderen ook samen in de verschillende hoeken in de groep of op de gang.

Speelgoedmiddag

Op de eerste dinsdag van de maand hebben de groepen 1 t/m 3 speelgoedmid-dag. Deze middag is voor groep 1 en 2 het hele jaar door, groep 3 mag er tot de kerstvakantie gebruik van maken.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl