Kleuterbouw

De kleuterbouw start dit schooljaar met 2 groepen. Een homogene groep 2 van ongeveer 25 leerlingen, een een instroomgroep van 19 kinderen, deze stroomt tot de kerst vol tot ongeveer 25 kinderen. Na de kerstvakantie starten we een nieuwe instroomgroep voor kinderen die rondom en na de kerstvakantie 4 jaar worden. De ouders zijn hierover reeds geïnformeerd.  

 

Dagindeling

De kleuterbouw start en eindigt haar activiteiten vanuit de kring. Als de werkles is begonnen, werken de kinderen aan een aantal verplichte opdrachten of kiezen ze voor het werken met (ontwikkelings)materiaal. Tijdens deze lessen differentiëren we zoveel mogelijk naar leeftijd, tempo en leerling.
Naast bovenstaande ontwikkeling proberen we in de kleuterbouw het 'samenwerken' te stimuleren.

Naast het buitenspelen, hetgeen zowel 's morgens als 's middags gebeurd spelen de kinderen ook samen in de verschillende hoeken in de groep of op de gang.

Over naar groep 3

Sinds enige tijd hebben we de mogelijkheid om kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari vijf jaar worden versneld te laten doorstromen. D.m.v. het ‘beslissingsschema onderwijsbehoeften’ wordt van deze kleuters bepaald of ze inderdaad toe zijn aan de overstap naar groep 3. We maken bij deze beslissing o.a. gebruik van de eigen observaties van de leerkracht. Het observatiesysteem van CITO geeft ook een duidelijk beeld van de resultaten op het gebied van taal, rekenen (ordenen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om de samenwerking tussen groep 2/3 nog wat te vergroten organiseren we in de loop van het jaar op een aantal dagdelen gezamenlijke activiteiten. In 2017 zijn we hier voor het eerst mee gestart, dit pakken we in het huidige schooljaar verder op. 

 

Speelgoedmiddag

Op de eerste dinsdag van de maand hebben de groepen 1 t/m 3 speelgoedmid-dag. Deze middag is voor groep 1 en 2 het hele jaar door, groep 3 mag er tot de kerstvakantie gebruik van maken.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl