Leerplicht

De leerplicht van een kind gaat in vanaf de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Als een kind 4 jaar is geworden kan het op onze school volledig onderwijs ontvangen. De maand voorafgaand aan de vierde verjaardag is er gelegenheid om een aantal momenten te komen 'wennen'.

De leerkracht neemt vroegtijdig contact met u op over de concrete invulling.
Wordt uw kind na 1 juni 4 jaar dan zal in het nieuwe schooljaar gestart worden. We hebben dan nog wel een algemene ochtend waarop ze kunnen 'wennen'.
Kan uw kind wegens ziekte of een andere bijzondere reden niet naar school komen, dan dient u hiervan de school te allen tijde in kennis te stellen. We zijn schriftelijk, telefonisch, per email of mondeling bereikbaar. Als er geen bericht van verhindering is ontvangen, neemt de leerkracht contact op met 'thuis'. De directie heeft de bevoegdheid om verlof te geven bij bijvoorbeeld een bruiloft, doktersbezoek o.i.d. Zo'n verzoek dient echter tijdig te worden ingediend. Als u andersoortig verlof wenst, dient u dit schriftelijk te doen. Dit kan met de verlofformulieren die bij de directie te verkrijgen of hier te downloaden zijn. Een dergelijk verzoek wordt alleen ingewilligd in bijzondere omstandigheden, b.v. als medische noodzaak aanwezig is (met doktersverklaring) of als uw vakantie krachtens een bindende regeling, waarop u zelf geen invloed kunt uitoefenen, buiten de schooltijd valt. Dit extra vakantieverlof is nog aan een aantal regels gebonden. Het vakantieverlof mag:

  • Nooit opgenomen worden in de eerste twee weken na de zomervakantie.

  • Maar een keer per schooljaar voor maximaal tien schooldagen worden opgenomen.

  • Slecht worden ingediend met een volledig ingevulde werkgeversverklaring!

  • Niet opnemen in een toets periode. (24 september t/m 02 oktober 2020, 11 januari t/m 20 januari 2021, 31 mei t/m 16 juni 2021)

De groepsleerkracht houdt een verzuimregistratie bij. De directie kan zodoende het verzuim op schoolniveau in de gaten houden, maar ook per individuele leerling. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dan is de directie genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl