Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een verplichting die voortkomt uit de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs. De MR heeft als hoofdtaak het vertegenwoordigen van de belangen van kinderen, ouders en groepsleerkrachten. De MR kan en mag ongevraagd advies geven aan het bestuur.
Betreffende een aantal wettelijk vastgestelde zaken moet het bestuur, voordat een besluit genomen wordt, eerst advies aan de MR vragen, het zogenaamde adviesrecht.

Naast dit recht heeft de MR ook nog instemmingsrecht. Dit recht betekent dat het bestuur instemming van de MR nodig heeft om een bepaald besluit te nemen. Ouder– en personeelsgeleding kunnen hierin weer verschillende bevoegdheden hebben.
MR en bestuur hebben twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering en onderhouden daarnaast via de directeur en wederzijdse notulen contact met el-kaar. De MR van de Goede Herderschool bestaat uit zes personen, drie teamleden en drie ouders.

Voor contact met de MR kunt u zich wenden tot: Mw. L. (Lianne) Noteboom, mr@goedeherderschool.nl

 

Kinder-MR

Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen mee praten over bepaalde schoolactiviteiten en onderwerpen hebben we in 2011 een kinder MR in het leven geroepen. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn per groep 2 kinderen d.m.v. verkiezingen uitgeroepen tot Kinder-MR-lid. Zij vertegenwoordigen 2 jaar lang hun groep in deze vergaderingen en brengen onderwerpen ter tafel die door de klas zijn ingebracht. In het afgelopen jaar hebben de kinderen over allerhande zaken meegesproken en besloten, u moet hierbij denken aan het meedenken in een Sinterklaascommissie, invulling geven aan de kerstviering, ideeën inbrengen voor de inrichting van het schoolplein en wat verder ter tafel komt. In het nieuwe schooljaar zullen uit de groepen 5, 7 en 8 nieuwe leden worden gekozen.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl