Middelbare school

Het is zaak dat we samen met de kinderen en ouders uit groep 8 tot een verantwoorde schoolkeuze komen. Omdat de periode van afname van de CITO eindtoets is verplaatst naar 20-22 april zal de stem van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem zwaarder gaan wegen. De basisschool is wettelijk verplicht om uiterlijk op 01 maart een definitief schooladvies te geven, de uitslag van de eindtoets kan tot een heroverweging leiden maar in de praktijk zal dit nog weinig gebeuren. In het nieuwe schooljaar zal in een apart schrijven deze procedure nader worden toegelicht.

De procedure is in het kort:

  • het team vormt zich in de maand november een mening;

  • open dagen van het voortgezet onderwijs worden (in schoolverband) bezocht;

  • een informatieavond op school om aan ouders uitleg te geven over de cito-eindtoets en de mogelijkheden van voortgezet onderwijs;

  • ouders geven schriftelijk een voorlopige schoolkeuze aan, ook het kind geeft zijn/haar voorkeur aan;

  • de ouders maken in overleg met de groepsleerkracht van groep 8 een definitieve schoolkeuze;

  • de cito-eindtoets wordt afgenomen;

  • de school zorgt voor de aanmelding;

  • Data:

24, 25 en 26 november 2020, adviesgesprekken ouders/kind met leerkracht

5 januari 2021: info avond voortgezet onderwijs, ouders groep 8

10 februari 2021: (eventuele) adviesgesprekken.

Schooltype       VMBO Basis         

VMBO Kader

VMBO TL   

HAVO/VMBO-TL

VWO/HAVO

VWO

TVWO

2017

1

1

7

2

11

0

6

2018

1

4

7

0

13

1

2

2019

1

6

3

4

8

2

0

2020

3

5

5

4

5

1

2

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl