Middelbare school

Het is zaak dat we samen met de kinderen/ouders uit groep 8 tot een verantwoorde schoolkeuze komen. Omdat de periode van afname van de Centrale Eindtoets al enige jaren verplaatst is naar april, is de stem van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem zwaarder gaan wegen. De basisschool is wettelijk verplicht om uiterlijk op 1 maart een definitief schooladvies te geven, de uitslag van de eindtoets kan tot een heroverweging leiden maar in de praktijk zal dit weinig gebeuren. De procedure is in het kort: 

  • Het team vormt zich in de maand november een mening;

  • Open dagen van het voortgezet onderwijs worden (in schoolverband) bezocht;

  • Een informatieavond op school om aan ouders uitleg te geven over de Centrale Eindtoets en de mogelijkheden van voortgezet onderwijs;

  • Ouders geven schriftelijk een voorlopige schoolkeuze aan, ook het kind geeft zijn/haar voorkeur aan;

  • De ouders maken in overleg met de groepsleerkracht van groep 8 een definitieve schoolkeuze;

  • De Centrale Eindtoets wordt afgenomen;

  • De school zorgt voor de aanmelding.

 

Rond de meivakantie nemen we in groep 6 en 7 de Entreetoets af, deze toets is een voorloper van de Eindtoets. Aan de hand van deze gegevens kunnen we een onafhankelijk indruk krijgen van de leerling en van de jaargroep. De school weet dan op welk gebied er extra aandacht nodig is.

De school heeft een protocol PO/VO, dit ligt ter inzage in de school.

 

De leerlingen van groep 8 zijn naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs gegaan:   

 

 

Schooltype       Basis            

VMBO Basis-Kader VMBO TL   

HAVO/VMBO-TL

VWO/HAVO

VWO

TVWO

2017

1

1

7

2

11

0

6

2018

1

4

7

0

13

1

2

2019

1

6

3

4

8

2

0

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl