Ouders

Contact School-Ouders

Het is een gewone zaak dat ouders naar school komen om over hun kind(eren) te spreken. U bent na schooltijd altijd welkom. Verder kunt u voor een gesprek een afspraak maken.
Naast dit informele contact hebben we ook wat data en manieren waarop we georganiseerd contact willen hebben:

  • de wekelijkse Babbelaar (zie onder);

  • de informatieavond voor alle groepen (dinsdagavond 4 september);

  • de informatieavond voor groep 8 (dinsdagavond 08 januari);

  • de praatmiddagen/avonden n.a.v. de rapporten (27 november en 29 november en woe.mid 28 november voor gr.8, 25 maart, 09 juli);

  • algemene ouderavond: dinsdagavond 25 september

  • vader en moeder-kijkweek: Schooljaar 2019-2020

De Babbelaar

Dit is de naam van de nieuwsbrief die in principe elke vrijdag per mail en op de website te lezen is. In deze brief zetten we de agenda voor komende weken, actuele zaken, uitleg over inhoudelijke zaken en wekelijks doet een groep verslag van specifieke dingen uit die groep.
Mocht u informatie voor deze nieuwsbrief hebben dan kunt u dit uiterlijk op dinsdag mailen naar info@goedeherderschool.nl.

Huisbezoek

Omdat persoonlijk contact belangrijk is doen wij ook aan huisbezoek. Dit bezoek is naast het contact een middel om een betere kijk te krijgen op het kind in zijn/haar (sociale) omgeving. Het huisbezoek vindt plaats bij:

  • de kleuters die nog geen broertje of zusje op school hebben,

  • de oudste kleuters,

  • de leerlingen in groep 3 t/m 7, eenmaal in de twee jaar.

Ouders die in een bepaald jaar geen huisbezoek hebben gekregen worden uitgenodigd voor een extra praatavond na het tweede rapport. Indien wenselijk krijgt u als ouder van een oudste kleuter een uitnodiging voor een extra gesprek.

Ouders van de leerlingen in groep 8 ontvangen in januari een uitnodiging voor een gesprek op 15 februari betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Opa en Oma ochtend

Om het jaar organiseren we een opa - en oma ochtend, de volgende bijeenkomst is op woensdag 17 oktober 2018. Volgend jaar hebben we weer de ouderweek. Zowel ouders/opa en oma als kinderen ervaren dit als een leuke dag/week met een toegevoegde waarde.

Ouderparticipatie

Een school zonder hulp van ouders is tegenwoordig niet denkbaar.
We zoeken ouders die mee willen helpen met allerhande activiteiten, zoals documentatiecentrum,  excursies etc. etc. Bij al deze activiteiten hebben de ouders een ondersteunende taak.
Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenlijst uitgereikt waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten ze betrokken willen worden. In de loop van het jaar zal daar dan door de leerkrachten in veel gevallen ook een beroep op worden gedaan.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl