Ouders

Contact School-Ouders

Het is een gewone zaak dat ouders naar school komen om over hun kind(eren) te spreken. U bent na schooltijd altijd welkom. Verder kunt u voor een gesprek een afspraak maken.
Naast dit informele contact hebben we ook wat data en manieren waarop we georganiseerd contact willen hebben:

 • de wekelijkse Babbelaar (zie onder);

 • de informatieavond voor alle groepen (8 september),

 • 05 januari instroom ouders januari-juni 2021

 • de informatieavond voor groep 8 (5 januari);

 • de praatavonden n.a.v. de rapporten 24 november en 26 november,
  9 en 11 februari en 6 juli (middag);

 • huisbezoeken: helft van de gezinnen in oktober/november

 • opa en oma ochtend: 31 maart.

De Babbelaar

Dit is de naam van de nieuwsbrief die in principe elke vrijdag per mail en op de website te lezen is. In deze brief zetten we de agenda voor komende weken, actuele zaken, uitleg over inhoudelijke zaken en wekelijks doet een groep verslag van specifieke dingen uit die groep.
Mocht u informatie voor deze nieuwsbrief hebben dan kunt u dit uiterlijk op dinsdag mailen naar info@goedeherderschool.nl.

Huisbezoek

Omdat persoonlijk contact belangrijk is doen wij ook aan huisbezoek. Dit bezoek is naast het contact een middel om een betere kijk te krijgen op het kind in zijn/haar (sociale) omgeving. Het huisbezoek vindt plaats bij:

 • de kleuters die nog geen broertje of zusje op school hebben,

 • de oudste kleuters,

 • de leerlingen in groep 3 t/m 7, eenmaal in de twee jaar.

Ouders die in een bepaald jaar geen huisbezoek hebben gekregen worden uitgenodigd voor een extra praatavond na het tweede rapport. Indien wenselijk krijgt u als ouder van een oudste kleuter een uitnodiging voor een extra gesprek.

Ouders van de leerlingen in groep 8 ontvangen in januari een uitnodiging voor een gesprek op 15 februari betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Opa en Oma ochtend

Op woensdagochtend 31 maart ontvangen we graag alle opa’s en oma’s op school voor een gezellige ochtend. De grootouders kunnen meemaken hoe het onderwijs anno nu wordt vormgegeven en… ook kunnen zij vertellen hoe het er in hun lagere schooltijd aan toe ging! Kinderen van wie die grootouders niet in de gelegenheid zijn mogen iemand anders uitnodigen om langs te komen. Meer informatie volgt t.z.t. in de nieuwsbrief.

Ouderparticipatie

Een school zonder hulp van ouders is tegenwoordig niet denkbaar.
We zoeken ouders die mee willen helpen met allerhande activiteiten, zoals documentatiecentrum,  excursies etc. Bij al deze activiteiten hebben de ouders een ondersteunende taak.
Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenlijst uitgereikt waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten ze betrokken willen worden. In de loop van het jaar zal daar dan door de leerkrachten in veel gevallen ook een beroep op worden gedaan.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl