Peuterspeelzaal 'Ukkie Pukkie'

Sinds 01 augustus 2005 vormen de Goede Herderschool en de peuterspeelzaal Ukkie Pukkie samen een zogenaamde brede school. Naast het bestuurlijke niveau werken we ook als school en peuterspeelzaal met elkaar samen. In het afgelopen jaar hebben beide besturen de statuten gewijzigd zodat ook op bestuurlijk vlak de samenwerking is vastgelegd.
We willen komen tot een doorgaande lijn op het gebied van onderwijs en op-voeding van 3 t/m 12 jarigen. Op deze wijze voldoen we ook aan de eisen die voor de VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie) worden gesteld. Dit jaar zullen we ook weer in overleg gaan met de gemeente om de eisen verder uit te werken. De intern begeleider van onze school bezoekt regelmatig de peuterspeelzaal om peuters te observeren.
Door deze observaties kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast zal er, met toestemming van de ouders, een onderwijskundig rapport meegaan met een peuter die de overstap van Ukkie Pukkie naar de Goede Herderschool maakt. Als de ouders hier geen toestemming voor geven, zal er met hen een nader gesprek over hun kind volgen.


U kunt de peuterspeelzaal bereiken onder nummer 0341-552312 en op de Website.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl