Plusgroep

Met het oog op de kinderen die zich cognitief ruim bovengemiddeld ontwikkelen hebben we een plusgroep samengesteld. Deze samenstelling kan per jaar wisselen. Leerlingen die in de plusgroep plaatsnemen moeten voldoen aan de door ons opgestelde criteria. Op deze wijze voorkom je willekeur. Afgelopen jaar hebben we in de plusgroep gewerkt met kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Aan de hand van de overdrachtsgesprekken zijn weer enkele namen genoemd door de leerkrachten van kinderen die in het nieuwe jaar mee kunnen draaien in deze groep. Enkele belangrijke opmerkingen hierover zijn dat het goed is om te weten dat kinderen niet “standaard” in de plusgroep blijven, het kan zijn dat ze er vorig jaar wel inzaten maar dat er redenen zijn om dat dit jaar niet te doen, betreffende leerling zal hierover worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de plusgroep begin september van start gaat. Hierover zal binnen het team nog verder worden gesproken. Als evaluatie- of instapmoment hebben we gekozen voor de cito-toetsen van januari Op basis van de uitslagen van deze toetsen kan de samenstelling van de plusgroep wijzigen. De plusgroep komt op donderdagochtend samen onder leiding van juf Ada. Zij werkt projectmatig met behulp van ‘de pittige plustorens’. Dit project kan naast het reguliere groepswerk in de rest van de week worden uitgevoerd. Voor deze plusgroep hebben we een duidelijk protocol opgesteld. Voor vragen kunt u terecht bij Ada Spelt.

Voor de leerlingen uit de kleutergroepen willen we in principe binnen de groep een uitdagend aanbod realiseren. Kinderen die nog meer uitdaging kunnen gebruiken zullen dat op bepaalde momenten buiten de groep aangereikt worden. In de planning zal dit worden opgenomen.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl