Prestaties volgen

Rapporten

De kinderen krijgen per jaar 2 keer een rapport mee (data zie jaarplanning). Naast de actuele toetsgebonden cijfers krijgen de kinderen bij het rapport een uitdraai van de cito-toetsen mee. Op dit overzicht is een duidelijk beeld te zien van de ontwikkeling van het kind op de diverse vakgebieden.
In november zal de ene helft van de groep huisbezoek krijgen van de leerkracht. De ander helft zal uitgenodigd worden tijdens de praatavonden. N.a.v. het eerste rapport in januari/februari zal de hele groep uitgenodigd worden voor de praatavond. Bij het 2e rapport in juni hangen we intekenlijsten op bij het lokaal, u kunt zich voor deze facultatieve bespreking intekenen. Mochten de leerkrachten het noodzakelijk achten met u te spreken volgt een uitnodiging, ook als u zelf niet hebt ingetekend!

Leerlingvolgsysteem

Vanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel getoetst met landelijk genormeerde toetsen.
De toetsen zijn door CITO ontwikkeld. Op deze manier houden we volgens een methode-onafhankelijke toets de ontwikkeling van de kinderen bij. Uit deze toetsen komt uiteraard een bepaalde uitslag, deze bespreken de leerkrachten met de IB-er. Vervolgens ondernemen we acties op basis van de uitslagen van deze toetsen. Het geheel slaan we op in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem van CITO. Het leerlingvolgsysteem (LVS) dat wij hanteren is het programma Parnassys.


Tevens werken we sinds een 3-tal jaren met het observatiesysteem BOSOS.
De leerlingen uit groep 1 -2 worden zodoende structureel gevolgd. Vanuit dit systeem kan ook een rapport worden gegenereerd.  

                         

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl