Prestaties volgen

Rapporten

De kinderen krijgen per jaar 2 keer een rapport mee (data zie jaarplanning). Naast de actuele toetsgebonden cijfers krijgen de kinderen bij het rapport een uitdraai van de cito-toetsen mee. Op dit overzicht is een duidelijk beeld te zien van de ontwikkeling van het kind op de diverse vakgebieden. N.a.v. de rapporten is gelegenheid om naast de huisbezoeken deel te nemen aan de praatavond. Hiervoor zal een intekenlijst worden opgehangen waarop u zelf kunt intekenen. Mochten de leerkrachten het noodzakelijk achten met u te spreken volgt een uitnodiging, ook als u zelf niet hebt ingetekend! We maken gebruik van het observatiesysteem BOSOS, mogelijk zullen de rapporten bij de kleuterbouw in het nieuwe jaar wat verder worden aangepast!

Leerlingvolgsysteem

Vanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel en verdere brede ontwikkeling geobserveerd vanuit het observatiesysteem BOSOS. Op deze manier houden we volgens een methode-onafhankelijke systeem de ontwikkeling van de kinderen bij.

 

Vanaf groep 3 maken we gebruik van het toetssysteem van CITO. Uit deze toetsen komt uiteraard een bepaalde uitslag, deze bespreken de leerkrachten met de IB-er. Vervolgens ondernemen we acties op basis van de uitslagen van deze toetsen. De opbrengsten slaan we op in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem Parnassys.

                         

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl