Schooltijden

08:45 - 12:00 / 13:15 - 15:30

08:45 - 12:00 / 13:15 - 15:30

08:45 - 12:30 - (groep 1 is vrij)

08:45 - 12:00 / 13:15 - 15:30

08:45 - 12:00 / 13:15 - 15:30 (groepen 1 t/m 4 's middags vrij)

Maandag:         

Dinsdag:           

Woensdag:         

Donderdag: 

Vrijdag: 

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur bij de kleutergroepen open.
Vanaf die tijd kunnen de kleuters naar binnen worden gebracht. De overige kinderen mogen pas na de bel naar binnen. Wilt u hier, vooral met minder goed weer, rekening mee houden.
De kinderen zijn vanaf 08.30 uur welkom op het schoolplein.
Op alle woensdagmorgens is er, in het kader van de sociale ontwikkeling en oudercontacten vanaf 08.30 uur een open-inloop voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8.
De kinderen mogen tot 09.00 uur zelf kiezen wat ze willen doen. De ouders mogen tot 08.45 uur bij hun kind blijven en meedoen, of er is gelegenheid om een praatje te maken met de leerkracht.
Ook is er, op vrijdagmorgen, vanaf 08.30 uur een open-inloop voor de groepen 1 en 2.
Als de bel gaat komen de kinderen die nog buiten zijn ook naar binnen en moeten de ouders de klas verlaten.

Na de morgenschooltijd willen we dat alle kinderen om 12.15 uur het plein hebben verlaten (op woensdag om 12.45 uur). Alleen de kinderen die blijven eten zijn dan nog op school. Op deze wijze is een goed toezicht op de overblijvende kinderen mogelijk.

Vanaf 13.00 uur zijn ook de andere kinderen weer welkom.
Tussen 12.15 en 13.00 u zijn de schoolhekken ook gesloten.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl