Schorsing en verwijdering

Als uiterste maatregel kan worden overgegaan tot het tijdelijk schorsen van een leerling of zelfs het verwijderen van een leerling van de school. Het bestuur is verantwoordelijk voor een dergelijke maatregel. Zij zal het schoolteam en de ouders in de gelegenheid moeten stellen om gehoord te wor-den. Het besluit moet schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders worden meegedeeld. Bij dit proces zal de onderwijsinspectie en de leerplicht-ambtenaar van de gemeente betrokken moeten worden.
Voor dit alles is een protocol op school voorhanden.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl