Seksuele intimidatie

Natuurlijk hopen we dat we het nooit nodig zullen hebben! Maar het is op school aanwezig: het Draaiboek Seksuele Intimidatie.
Mocht het ooit nodig zijn, dan zullen we nauwgezet dit draaiboek volgen.
Als u weten wilt wat er precies in staat, dan kunt u het draaiboek via Medezeg-genschapsraad of directeur verkrijgen.
De school heeft twee vertrouwenspersonen om eventuele klachten aan te horen en u met raad en daad bij te staan. 

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl