Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op het gebied van bovenstaande ontwikkeling willen we de kinderen ook observeren en in kaart brengen. Dit doen de leerkrachten met behulp van het Kanjervolgsysteem. Dit systeem geeft aan de hand van diverse lijsten inzicht in het sociale leven van de leerlingen. Deze lijsten worden door zowel leerkrachten, als leerlingen ingevuld. Op deze wijze proberen we nog meer sturing te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Vorig jaar volgde het hele team een nascholing die betrekking heeft op de Kanjertraining. Deze methode is er op gericht om de kinderen inzicht te geven in hun gedrag in een groep. Verder willen we ze een handvat bieden hoe ze hun gedrag kunnen veranderen, hetgeen de sfeer en het welbevinden ten goede zal komen.
Verder willen we met de Kanjertraining bereiken dat:

  • de leerkracht wordt gerespecteerd,

  • pestproblemen worden opgelost, leerlingen zichzelf durven te zijn,

  • leerlingen zich veilig voelen,

  • leerlingen zich op elkaar betrokken voelen,

  • leerlingen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen,

  • leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl