Voor- en naschoolse opvang

De Goede Herderschool heeft sinds 2005 het predicaat "brede school". Om aan de eisen van een brede school te kunnen voldoen moet er naast het reguliere onderwijs ook voor- en naschoolse opvang worden aangeboden. In onze school is dit praktisch niet uitvoerbaar. Er zijn echter ouders die gebruik maken van de opvangmogelijkheden van Beertje Puk en het laatste jaar is er ook vraag naar de kinderopvang van Kinderopvang Noord-West Veluwe. Deze stichting is in februari 2012 overgenomen door Prokino. Meer informatie hierover kunt u op school verkrijgen. Sinds juni 2013 valt de stichting Peuterspeelzaal Ukkie Pukkie onder het bevoegd gezag van de Vereniging Scholen met de Bijbel Horst en Telgt.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl