Voor- en naschoolse opvang

De Goede Herderschool is een zogenaamde brede school. Om hieraan te voldoen moet je naast het reguliere onderwijs ook voor – en naschoolse opvang aanbieden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in het eigen schoolgebouw te zijn. We hebben uitgesproken nadrukkelijker samen te willen werken met de BSO Kleurrijk. Er zijn ook ouders die gebruik maken van de diensten van BSO Beertje Puk. Sinds juni 2013 valt de stichting peuterspeelzaal Ukkie Pukkie onder het bevoegd gezag van de Vereniging Scholen met de Bijbel Horst en Telgt.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl