Zorg op maat

Niet alle kinderen zijn gelijk. Normaal gesproken verloopt de ontwikkeling van kinderen op natuurlijke wijze. Soms gaat dit echter minder vanzelfsprekend. Dan heeft een kind kortere of langere tijd hulp nodig, in welke vorm dan ook.

De begeleiding van deze 'zorgleerlingen' verloopt volgens een vast uitgezet traject. Via signalen die door observaties van leerkrachten, opmerkingen van ouders of uit toetsresultaten worden opgevangen, stellen we vast waar de 'zorgpunten' van het betreffende kind liggen.
Het bovenstaande zal besproken worden door de IB-er en groepsleerkracht. Dit kan in groepsoverleg (leerkracht en IB-er), zorgvergadering (een deel van het team is hierbij aanwezig) en in overleg tussen IB-er en ouders.
De leerkracht stelt in overleg met de IB-er een handelingsplan op. Dit plan zal worden uitgevoerd en na een aantal weken worden geëvalueerd en bijgesteld.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl