De plusklas

Voor kinderen met een (ruime) ontwikkelingsvoorsprong bieden wij wekelijks, binnen onze eigen school, de gelegenheid om deel te nemen aan de Plusklas. Elke week komen de kinderen één dagdeel bij elkaar om met en van elkaar te leren.  

Er zijn twee groepen. Groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8.  

Binnen de Plusklas besteden we veel aandacht aan het versterken van de denkvaardigheden en executieve functies, persoonlijke ontwikkeling (sociaal en emotioneel) en is het een plek om gelijkgestemden te ontmoeten. 

Het onderwijs wordt gegeven door een leerkracht met ruime expertise op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid. 

Er is nauw contact tussen de groepsleerkracht en de leerkracht van de Plusklas om op deze manier het aanbod voor elke leerling zo optimaal mogelijk af te stemmen op zijn/haar onderwijsbehoeften. 

Juf Ada