Centrum voor jeugd en gezin

Centrum voor jeugd en gezin Ermelo

Onder deze naam werken 3 organisaties met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden. Dit zijn: Icare ( consultatiebureau 0-4), Stichting Jeugd N-Veluwe (Jeugd- en Gezinswerkers) en de GGD NOG (logopediste, assistente Jeugdgezondheid, jeugdarts en jeugdverpleegkundige).
De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD, maar ook de jeugd- en gezinswerker zijn een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19-jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JG ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, ondersteuning van ouders, en leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 1 vanaf 4,9 jaar. In groep 6 worden de leerlingen gewogen en gemeten en in groep 7 wordt een preventie-les aangeboden. In groep 1 worden alle kinderen gescreend door een logopediste. Zij kan indien nodig een verwijzing geven voor een behandeling door een logopedische praktijk.
Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/taal. Dan kunt u contact opnemen met onze Jeugdverpleegkundige Corrie Nauta. tel. 088 443 3305 c.nauta@ggdnog.nl of met het algemene nummer van de GGD: Tel.: 088 4433000. Voor steeds actuele info : https://www.ggdnog.nl/

Jeugd- en Gezinswerker

De jeugd- en gezinswerker adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook geeft zij begeleiding aan ouders en kinderen. Deze ondersteuning kan zowel op school, thuis als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar de jeugd- en gezinswerker voor wordt ingeschakeld zijn: gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, omgaan met angst en boosheid, pesten en opvoedingsondersteuning.
Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van jeugd- en gezinswerker. Vanuit het CJG geeft zij advies, kortdurende begeleiding en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig.
De begeleiding van de jeugd- en gezinswerker vanuit het  CJG is gratis.
Naam en contactgegevens van de jeugd- en gezinswerker op onze school:
Petra Smit; p.smit@cjgermelo.nl

Hieronder stelt Petra Smit zichzelf even voor.

Inloopspreekuur

5x per jaar is er op school een inloopspreekuur. Ouders hebben dan de gelegenheid om zonder afspraak binnen te lopen en kunnen hun vragen over opvoeding en gezondheid stellen aan de jeugdverpleegkundige en de jeugd- en gezinswerker. Zij zijn dan beschikbaar om vragen te beantwoorden en kunnen eventueel een vervolgafspraak maken of doorverwijzen naar anderen. De data voor het inloopspreekuur worden aangekondigd in de Babbelaar.

Zorgteamoverleg

Aansluitend aan het inloopspreekuur hebben de intern begeleider, gedragsspecialist, jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinswerker een overleg. Er is dan gelegenheid om (zo mogelijk met ouders en leerkracht erbij) dieper in te gaan op vragen die er over een kind kunnen zijn. Er wordt overigens nooit over kinderen gesproken zonder toestemming van ouders.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

In het Centrum voor Jeugd en Gezin is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren, verzorgers, grootouders en mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen werken.
Het CJG is gevestigd aan de Dokter van Dalelaan 12 te Ermelo, tel nr. 0341 799909.

Alle info te vinden op : https://www.cjgermelo.nl